ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สวนแตงกวา         ถั่วฝักยาว และผักต่างๆ         ปลูกมะนาว