ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สวนปาล์ม         ดอกเยอบีร่า         แปลงข้าว จ.สิงห์บุรี