ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อินทผาลัม-มะนาว         สวนกล้วยไม้         อีเขียว แบบซองซาเช่ย์