ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      นาข้าว         ข้าวไรซ์เบอร์รี่         แปลงข้าว จ.สิงห์บุรี