ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ถั่วดาวอินคา         ข้าวไรซ์เบอร์รี่         อินทผาลัม-มะนาว