ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ข้าวโพด         แปลงข้าว จ.สิงห์บุรี         เปรียบเทียบต้นข้าว