ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      นาข้าวที่โคราช         ถั่วฝักยาว และผักต่างๆ         สวนกล้วยไม้