ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สับปะรด         อีเขียว แบบซองซาเช่ย์          นาข้าว