ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สวนปาล์ม         นาข้าวที่โคราช         ข้าวโพด 3 ไร่