ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ข้าวไรซ์เบอร์รี่         ส้มเขียวหวาน         สวนกล้วยไม้