ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สวนปาล์ม         อีเขียวซองซาเช่ย์ และวิธีผสม         นาข้าว ปทุมธานี