ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      นาข้าว ปทุมธานี         อ้อย          ส้มเขียวหวาน