ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สวนแตงกวา         ข้าวโพด 3 ไร่         ยางพารา บุรีรัมย์