ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สวนปาล์ม         ปลูกมะนาว         อีเขียว แบบซองซาเช่ย์