ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ส้มเขียวหวาน         สวนปาล์ม         ถั่วฝักยาว และผักต่างๆ