ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อีเขียว แบบซองซาเช่ย์          ส้มเขียวหวาน         สับปะรด