ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อีเขียวซองซาเช่ย์ และวิธีผสม         อีเขียว แบบซองซาเช่ย์          มะเขือและมัน