ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      นาข้าว ปทุมธานี         แปลงข้าว จ.สิงห์บุรี         อ้อย