ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สวนแตงกวา         ดอกเยอบีร่า         อ้อย