ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ข้าว อ.บางไทร         นาข้าวที่โคราช         เปรียบเทียบต้นข้าว