ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อินทผาลัม-มะนาว         สวนแตงกวา         อีเขียวซองซาเช่ย์ และวิธีผสม