ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ข้าว อ.บางไทร         แปลงข้าว จ.สิงห์บุรี         อ้อย สระแก้ว