ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ดาวเรือง         อินทผาลัม-มะนาว         มันสำปะหลัง 1 เดือน