ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สวนแตงกวา         รางวัลศรีเทพ          นาข้าว ปทุมธานี