ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อีเขียว แบบซองซาเช่ย์          มันสำปะหลัง         ข้าวไรซ์เบอรี่