ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      นาข้าว         นาข้าว ปทุมธานี         ข้าว อ.บางไทร