ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      นาข้าว ปทุมธานี         ดอกเยอบีร่า         มันสำปะหลัง 6 เดือน