ฟักทอง       สตอเบอรี่       เผือก       มัน 2 และ 6 เดือน      
ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล