ข้าวโพด       มะนาวใบร่วงทำไง       ยางพารา       สวนกล้วยไม้      
ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล