ถั่วเขียว       สตอเบอรี่       บวบโตด้วยอีเขียว       มะม่วง      
ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล