ผักกวางตุ้ง       เผือก       ลำใย       แช่ข้าวเปลือก      
ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล