แปลงคะน๊า       มะนาวใบร่วงทำไง       สวนกล้วยไม้       สตอเบอรี่      
บวบโตด้วยอีเขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ใช้กับผักสวนครัวบวบริมรั้ว ก็ให้ผลที่ใหญ่ ยาว ได้เช่นกัน