สวนดอกเยบีร่า       สวนมะลิ       ซุปเปอร์กรีน       ข้าว      
บวบโตด้วยอีเขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ใช้กับผักสวนครัวบวบริมรั้ว ก็ให้ผลที่ใหญ่ ยาว ได้เช่นกัน