ไร่หอม       ผักกวางตุ้ง       พริกเงินล้าน       ข้าวโพดลูกค้า      
บวบโตด้วยอีเขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ใช้กับผักสวนครัวบวบริมรั้ว ก็ให้ผลที่ใหญ่ ยาว ได้เช่นกัน