มะละกอ       นาข้าว 25 ไร่       ซุปเปอร์กรีน       ข้าวกอใหญ่      
ยางพารา
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
การแก้ไข ยางพาราหน้ายางตาย อีเขียว 1 แคปซูล ผสมน้ำ 40 ลิตร ฉีดพ่นหน้ายางทุกๆ7วัน ติดต่อกัน 3 เดือน ยางจะคืนกลับมาดังเดิม น้ำยางไหลในปริมาณมาก หน้ายางนิ่ม โรคไม่มากวน และสร้างเปลือกใหม่ได้ไว  เราทดสอบได้ผลอยู่ประมาณ 70-80 %