ผักกวางตุ้ง       ข้าวโพด       มะละกอ       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย      
สวนมะนาว จ.อุดรธานี
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนมะนาว จ.อุดรธานี ลูกดกต้นแข็งแรง