สวนมะนาว จ.อุดรธานี       สวนกล้วยไม้       อีเขียวกับมะขาม       ข้าวโพดลูกค้า      
สวนมะนาว จ.อุดรธานี
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนมะนาว จ.อุดรธานี ลูกดกต้นแข็งแรง