บวบโตด้วยอีเขียว       ถั่วฝักยาว       มะละกอ       มัน 2 และ 6 เดือน      
สวนมะนาว จ.อุดรธานี
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนมะนาว จ.อุดรธานี ลูกดกต้นแข็งแรง