ซุปเปอร์กรีน       ข้าวกอใหญ่       สวนมะนาว จ.อุดรธานี       บวบโตด้วยอีเขียว      
สวนมะนาว จ.อุดรธานี
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนมะนาว จ.อุดรธานี ลูกดกต้นแข็งแรง