ยางพารา       อีเขียวกับมะขาม       มัน 2 และ 6 เดือน       นาข้าว 25 ไร่      
อ้อยยักษ์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ไร่อ้อยใช้อีเขียว ลำต้นใหญ่ ขยายแตกกอดี