ซุปเปอร์กรีน       ซุปเปอร์กรีน       อีเขียวกับมะขาม       สวนกล้วยไม้      
อ้อยยักษ์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ไร่อ้อยใช้อีเขียว ลำต้นใหญ่ ขยายแตกกอดี