แปลงคะน๊า       นาข้าว 25 ไร่       สตอเบอรี่       มะระ      
ข้าว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ข้าวออกรวงดี เมล็ดเต็มได้น้ำหนัก ปลอดศัตรูพืช เกษตรกรยิ้ม ยอมรับอีเขียวดีจริงๆ