ข้าวโพด       เขียว       มัน 2 และ 6 เดือน       ข้าวโพด      
ข้าว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ข้าวออกรวงดี เมล็ดเต็มได้น้ำหนัก ปลอดศัตรูพืช เกษตรกรยิ้ม ยอมรับอีเขียวดีจริงๆ