ลำใย       มะขาม       สวนดอกเยบีร่า       สตอเบอรี่      
ซุปเปอร์กรีน แคปซูล
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล