สวนมะนาว จ.อุดรธานี       ถั่วเขียว       แปลงคะน๊า       ยางพารา      
ซุปเปอร์กรีน แคปซูล
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล