ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       ผักกาดขาว จ.ตาก       ถั่วเขียว       สตอเบอรี่      
ซุปเปอร์กรีน แคปซูล
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล