ข้าวโพดลูกค้า       มะละกอ       หน่อไม้ฝรั่ง       ผักกาดขาว จ.ตาก      
ถั่วเขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ต้นถั่วเขียว ฝักสมบูรณ์มากๆเมื่อใช้อีเขียว