เผือก       มะนาวใบร่วงทำไง       นาข้าว 25 ไร่       มะละกอ      
แตงกวา
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนแตงกวา ฉีดอีเขียว แล้วลูกดกเก็บเกี่ยวไว