ข้าวโพด       ข้าวโพดลูกค้า       แตงกวา       ดอกดาวเรือง      
แตงกวา
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนแตงกวา ฉีดอีเขียว แล้วลูกดกเก็บเกี่ยวไว