มะขาม 70 ไร่       ถั่วเขียว       อีเขียวกับมะขาม       ดอกดาวเรือง      
แตงกวา
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนแตงกวา ฉีดอีเขียว แล้วลูกดกเก็บเกี่ยวไว