สวนกล้วยไม้       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       ข้าวโพด       ซุปเปอร์กรีน แคปซูล      
 เขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล