ข้าว       ถั่วเขียว       หน่อไม้ฝรั่ง       ซุปเปอร์      
 เขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล