สวนมะนาว จ.อุดรธานี       แตงกวา       มะขาม 70 ไร่       ข้าวโพดลูกค้า      
 เขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล