ยางพารา       มะระ       ข้าว       หน่อไม้ฝรั่ง      
 เขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล