อ้อยยักษ์       ซุปเปอร์กรีน แคปซูล       นาข้าว       พืชผลผลิตดี      
พริกเงินล้าน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
น้องทำงานที่โรงพยาบาลครบุรี  ใช้อีเขียวเพียง 25 แคปซูล ปลูกพริกงวดนี้ได้เกือบสามล้าน