มันสำปะหลังในดินทราย       สวนกล้วยไม้       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       ข้าวกอใหญ่      
พริกเงินล้าน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
น้องทำงานที่โรงพยาบาลครบุรี  ใช้อีเขียวเพียง 25 แคปซูล ปลูกพริกงวดนี้ได้เกือบสามล้าน