มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       นาข้าว       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       อ้อยยักษ์      
มะขาม 70 ไร่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนมะขาม70ไร่ ใช้อีเขียว ฉีดฝักเต็มต้น ขายได้เงินเป็นล้าน