พืชทุกชนิดชื่นชอบ       ผักกาดขาว จ.ตาก       ผักกวางตุ้ง       นาข้าว 25 ไร่      
มะขาม 70 ไร่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนมะขาม70ไร่ ใช้อีเขียว ฉีดฝักเต็มต้น ขายได้เงินเป็นล้าน