ยางพารา       ถั่วเขียว       ผักกาดขาว จ.ตาก       อ้อยยักษ์      
ถั่วฝักยาว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ลูกค้าลองจริงกับถั่วฝักยาว รายงานผลมาว่าอีเขียว ใช้ได้ผลจริงๆ