มัน 2 และ 6 เดือน       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       ถั่วเขียว       แตงกวา      
ถั่วฝักยาว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ลูกค้าลองจริงกับถั่วฝักยาว รายงานผลมาว่าอีเขียว ใช้ได้ผลจริงๆ