อีเขียวกับมะขาม       ผักกาดขาว จ.ตาก       อีเขียว       อ้อยยักษ์      
ผักกวางตุ้ง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
แปลงกวางตุ้ง ต้นโตแข็แรงได้น้ำหนัก