ซุปเปอร์       ลำใย       นาข้าว       ข้าวโพดลูกค้า      
ผักกวางตุ้ง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
แปลงกวางตุ้ง ต้นโตแข็แรงได้น้ำหนัก