ซุปเปอร์กรีน       หน่อไม้ฝรั่ง       ผักกวางตุ้ง       ข้าว      
ผักกวางตุ้ง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
แปลงกวางตุ้ง ต้นโตแข็แรงได้น้ำหนัก