ผักกาดขาว จ.ตาก       ข้าวโพด       มะขาม 70 ไร่       สวนมะลิ      
ผักกวางตุ้ง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
แปลงกวางตุ้ง ต้นโตแข็แรงได้น้ำหนัก