ซุปเปอร์กรีน แคปซูล       ไร่หอม       มะละกอ       ปลูกพริก      
ผักกวางตุ้ง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
แปลงกวางตุ้ง ต้นโตแข็แรงได้น้ำหนัก