อ้อยยักษ์       มะนาวใบร่วงทำไง       ไร่หอม       ข้าวโพดลูกค้า      
สตอเบอรี่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สตอเบอรี่พันธุ์ลินดา หลังฉีดอีเขียวได้ 7 วัน ต้นแข็งแรง ผลหวานมาก