ถั่วฝักยาว       ข้าวโพด       มัน 2 และ 6 เดือน       แปลงคะน๊า      
สตอเบอรี่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สตอเบอรี่พันธุ์ลินดา หลังฉีดอีเขียวได้ 7 วัน ต้นแข็งแรง ผลหวานมาก