มัน 2 และ 6 เดือน       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       มะระ       ข้าวกอใหญ่      
สตอเบอรี่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สตอเบอรี่พันธุ์ลินดา หลังฉีดอีเขียวได้ 7 วัน ต้นแข็งแรง ผลหวานมาก