แตงกวา       แช่ข้าวเปลือก       พืชผลผลิตดี       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย      
สตอเบอรี่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สตอเบอรี่พันธุ์ลินดา หลังฉีดอีเขียวได้ 7 วัน ต้นแข็งแรง ผลหวานมาก