สวนกล้วยไม้       สวนมะลิ       มะระ       ผักกวางตุ้ง      
มะละกอ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
เปรียบเทียบภาพก่อนใช้อีเขียว ต้นมะลอกอ ลูกโตดกจริงๆ