ยางพารา       ฟักทอง       มะขาม 70 ไร่       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย      
มะละกอ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
เปรียบเทียบภาพก่อนใช้อีเขียว ต้นมะลอกอ ลูกโตดกจริงๆ