แปลงคะน๊า       สวนดอกเยบีร่า       ฟักทอง       ดอกดาวเรือง      
มะละกอ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
เปรียบเทียบภาพก่อนใช้อีเขียว ต้นมะลอกอ ลูกโตดกจริงๆ