มะขาม 70 ไร่       หน่อไม้ฝรั่ง       สวนดอกเยบีร่า       มัน 2 และ 6 เดือน      
มะละกอ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
เปรียบเทียบภาพก่อนใช้อีเขียว ต้นมะลอกอ ลูกโตดกจริงๆ