ซุปเปอร์กรีน แคปซูล       แปลงคะน๊า       ปลูกพริก       มัน 2 และ 6 เดือน      
แปลงคะน๊า
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
แปลงคะน๊าสาธิต การใช้อีเขียว ต้นใหญ่ ใบแข็งแรงน่ารับประทาน