หน่อไม้ฝรั่ง       อินทผาลัม       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       อ้อยยักษ์      
แปลงคะน๊า
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
แปลงคะน๊าสาธิต การใช้อีเขียว ต้นใหญ่ ใบแข็งแรงน่ารับประทาน