ถั่วเขียว       แปลงคะน๊า       มะม่วง       ผักกวางตุ้ง      
แปลงคะน๊า
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
แปลงคะน๊าสาธิต การใช้อีเขียว ต้นใหญ่ ใบแข็งแรงน่ารับประทาน