สวนมะนาว จ.อุดรธานี       กระเทียม       ถั่วฝักยาว       ลำใย      
แปลงคะน๊า
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
แปลงคะน๊าสาธิต การใช้อีเขียว ต้นใหญ่ ใบแข็งแรงน่ารับประทาน