แช่ข้าวเปลือก       สวนมะนาว จ.อุดรธานี       แปลงคะน๊า       ดอกดาวเรือง      
อีเขียวกับมะขาม
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
มะขามกระดานที่วังน้ำเขียว ใช้อีเขียวทั้ง 100% ฝักใหญ่มาก