พืชทุกชนิดชื่นชอบ       ข้าวโพด       พริกเงินล้าน       อินทผาลัม      
กระเทียม
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ไม่น่าเชื่อแปลงกระเทียมรอบๆฝ่อหมด แต่ไร่ที่ใช้ซุปเปอร์กรีน แคปซูล สมบูรณ์มากมาก