สตอเบอรี่       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       สวนดอกเยบีร่า       มะระ      
แช่ข้าวเปลือก
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
แช่ข้าวด้วยอีเขียวเพียง 1 คืนเกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด