ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       กระเทียม       มะขาม 70 ไร่       ซุปเปอร์      
แช่ข้าวเปลือก
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
แช่ข้าวด้วยอีเขียวเพียง 1 คืนเกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด