ปลูกพริก       พริกเงินล้าน       ผักกาดขาว จ.ตาก       แช่ข้าวเปลือก      
แช่ข้าวเปลือก
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
แช่ข้าวด้วยอีเขียวเพียง 1 คืนเกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด