สวนมะลิ       ลำใย       สวนมะนาว จ.อุดรธานี       สตอเบอรี่      
ลำใย
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ใช้อีเขียวแล้ว ผลผลิตเยอะสุดๆ