ผักกวางตุ้ง       สวนดอกเยบีร่า       ปลูกพริก       ซุปเปอร์กรีน แคปซูล      
ลำใย
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ใช้อีเขียวแล้ว ผลผลิตเยอะสุดๆ