มะม่วง       ซุปเปอร์กรีน       อีเขียว       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์      
ลำใย
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ใช้อีเขียวแล้ว ผลผลิตเยอะสุดๆ