ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ดาวเรือง         รางวัลศรีเทพ          อีเขียว แบบซองซาเช่ย์