มะละกอ       นาข้าว 25 ไร่       มะนาวใบร่วงทำไง       พริกเงินล้าน      
ข้าวกอใหญ่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ข้าวฉีดอีเขียวกอแน่น รวงสมบูรณ์ ได้น้ำหนัก ปลอดโรค