ลำใย       ถั่วฝักยาว       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       ซุปเปอร์กรีน      
ข้าวกอใหญ่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ข้าวฉีดอีเขียวกอแน่น รวงสมบูรณ์ ได้น้ำหนัก ปลอดโรค