มะละกอ       กระเทียม       ข้าว       สวนกล้วยไม้      
หน่อไม้ฝรั่ง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
หน่อไม้ฝรั่งที่สุโขทัย เพิ่งใช้อีเขียวครั้งแรก