สวนมะนาว จ.อุดรธานี       ซุปเปอร์       สวนกล้วยไม้       เขียว      
หน่อไม้ฝรั่ง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
หน่อไม้ฝรั่งที่สุโขทัย เพิ่งใช้อีเขียวครั้งแรก