ถั่วเขียว       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       พริกเงินล้าน       มัน 2 และ 6 เดือน      
ปลูกพริก
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
พริกที่สวนของแม่ติ๋ม จ.พิษณุโลก แม่บอกว่าที่ผ่านมาพริกเป็นเชื้อรา เมื่อเป็นเม็ดจะหลุดร่วงง่าย แต่เมื่อใช้อีเขียวฉีดอย่างต่อเนื่องป้องกันเชื้อราได้ และเก็บผลสุกได้หลายครั้ง