แช่ข้าวเปลือก       แปลงคะน๊า       กระเทียม       มะขาม      
มะม่วง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
มะม่วงที่กำลังออกช่อ  ฉีดอีเขียวผ่าดอกแล้ว นอกจากดอกไม่ร่วงแล้ว แถมผลดกกว่าเดิม