ซุปเปอร์กรีน       เผือก       ยางพารา       ยางพารา      
อีเขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล