ถั่วเขียว       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       ซุปเปอร์       หน่อไม้ฝรั่ง      
อีเขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล