ถั่วเขียว       ซุปเปอร์       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       มะขาม      
อีเขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล