ซุปเปอร์กรีน       ยางพารา       อ้อยยักษ์       ข้าว      
อีเขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล