ไร่หอม       พริกเงินล้าน       มะม่วง       ปลูกพริก      
มะระ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
มะระขนาดใหญ่ จากการใช้อีเขียวเช่นเดิม