ผักกาดขาว จ.ตาก       อีเขียว       ฟักทอง       พืชผลผลิตดี      
มะระ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
มะระขนาดใหญ่ จากการใช้อีเขียวเช่นเดิม