อินทผาลัม       มะละกอ       ผักกาดขาว จ.ตาก       ข้าว      
มะระ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
มะระขนาดใหญ่ จากการใช้อีเขียวเช่นเดิม