อีเขียว       ผักกวางตุ้ง       ยางพารา       ลำใย      
มะระ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
มะระขนาดใหญ่ จากการใช้อีเขียวเช่นเดิม