แช่ข้าวเปลือก       มะระ       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       นาข้าว      
นาข้าว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
นาข้าวคุณ ton ลูกค้า ออกรวงแน่นต้นเขียวสมบูรณ์