ข้าวโพดลูกค้า       แช่ข้าวเปลือก       อีเขียวกับมะขาม       มะละกอ      
นาข้าว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
นาข้าวคุณ ton ลูกค้า ออกรวงแน่นต้นเขียวสมบูรณ์