สวนมะนาว จ.อุดรธานี       ยางพารา       อินทผาลัม       แปลงคะน๊า      
นาข้าว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
นาข้าวคุณ ton ลูกค้า ออกรวงแน่นต้นเขียวสมบูรณ์