ลำใย       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       สวนกล้วยไม้       ข้าวกอใหญ่      
นาข้าว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
นาข้าวคุณ ton ลูกค้า ออกรวงแน่นต้นเขียวสมบูรณ์