นาข้าว 25 ไร่       ซุปเปอร์กรีน แคปซูล       ดอกดาวเรือง       สวนดอกเยบีร่า      
นาข้าว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
นาข้าวคุณ ton ลูกค้า ออกรวงแน่นต้นเขียวสมบูรณ์