นาข้าว 25 ไร่       มะขาม 70 ไร่       พริกเงินล้าน       ข้าวกอใหญ่      
ซุปเปอร์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล