หน่อไม้ฝรั่ง       มะละกอ       ข้าว       สวนมะนาว จ.อุดรธานี      
ซุปเปอร์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล