กระเทียม       ดอกดาวเรือง       ปลูกพริก       ยางพารา      
ซุปเปอร์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล