สตอเบอรี่       หน่อไม้ฝรั่ง       ซุปเปอร์กรีน       ถั่วฝักยาว      
ซุปเปอร์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล