ยางพารา       อ้อยยักษ์       สวนมะนาว จ.อุดรธานี       อีเขียว      
ดอกดาวเรือง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ดอกดาวเรือง บ้านคุณก้อย จ.เชียงใหม่ ผลผลิตเยี่ยมเมื่อใช้ซุปเปอร์กรีน แคปซูล