ซุปเปอร์กรีน แคปซูล       ถั่วฝักยาว       ยางพารา       นาข้าว 25 ไร่      
มัน 2 และ 6 เดือน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ผลการใช้อีเขียวกับมันสำปะหลัง 2 เดือน และ 6 เดือน หัวใหญ่มากจริงๆ