สตอเบอรี่       ยางพารา       ข้าวกอใหญ่       ลำใย      
นาข้าว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

มะขาม 70 ไร่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล