ฟักทอง       มัน 2 และ 6 เดือน       ผักกาดขาว จ.ตาก       บวบโตด้วยอีเขียว      
อินทผาลัม
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

แปลงคะน๊า
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล