ผักกวางตุ้ง       มะขาม 70 ไร่       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       ดอกดาวเรือง      
สวนมะนาว จ.อุดรธานี
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

หน่อไม้ฝรั่ง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล