สวนกล้วยไม้       อีเขียวกับมะขาม       บวบโตด้วยอีเขียว       ข้าวโพด      
สตอเบอรี่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

อ้อยยักษ์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล