มะขาม 70 ไร่       มะม่วง       แตงกวา       ยางพารา      
มะขาม
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

พริกเงินล้าน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล