มะม่วง       เผือก       ผักกาดขาว จ.ตาก       ข้าวโพดลูกค้า      
อ้อยยักษ์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

นาข้าว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล