ลำใย       ถั่วเขียว       แช่ข้าวเปลือก       ผักกาดขาว จ.ตาก      
มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

แช่ข้าวเปลือก
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล