ผักกาดขาว จ.ตาก       ข้าวโพด       มะม่วง       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย      
แปลงคะน๊า
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

ข้าวโพด
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล