ลิ้นจี่ จ.เชียงราย       ผักกาดขาว จ.ตาก       ซุปเปอร์กรีน       มะขาม      
ข้าว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

อ้อยยักษ์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล