มะขาม 70 ไร่       มะนาวใบร่วงทำไง       ซุปเปอร์       อ้อยยักษ์      
ดอกดาวเรือง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

อีเขียวกับมะขาม
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล