ซุปเปอร์       ลำใย       มัน 2 และ 6 เดือน       แช่ข้าวเปลือก      
ข้าวโพดลูกค้า
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

สตอเบอรี่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล