นาข้าว 25 ไร่       ข้าวโพด       ฟักทอง       มะระ      
ฟักทอง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

สวนกล้วยไม้
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล