ผักกาดขาว จ.ตาก       ยางพารา       แช่ข้าวเปลือก       ถั่วฝักยาว      
มะระ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

มะขาม 70 ไร่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล