มัน 2 และ 6 เดือน       ซุปเปอร์กรีน       ดอกดาวเรือง       มะขาม 70 ไร่      
ฟักทอง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ไร่ฟักทอง ออกผลใหญ่ สมบูรณ์ได้น้ำหนัก