ฟักทอง       แช่ข้าวเปลือก       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย      
ฟักทอง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ไร่ฟักทอง ออกผลใหญ่ สมบูรณ์ได้น้ำหนัก