มัน 2 และ 6 เดือน       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       ข้าว       เผือก      
ฟักทอง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ไร่ฟักทอง ออกผลใหญ่ สมบูรณ์ได้น้ำหนัก