ซุปเปอร์       ผักกวางตุ้ง       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       ถั่วฝักยาว      
ฟักทอง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ไร่ฟักทอง ออกผลใหญ่ สมบูรณ์ได้น้ำหนัก