ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อินทผาลัม-มะนาว         ข้าวไรซ์เบอร์รี่         สวนปาล์ม